Trzeci kurs odbył się w terminie 01-04.09.2022 w szkole Surf People na kempingu Chałupy 3. Kurs odbywał się w sprzyjajacych warunkach, wystarczających do przeprowadzenia egzaminu praktycznego i zajęć praktycznych na wodzie. Kadra instruktorów wykładowców w składzie Łukasz Katana, Daniel Michalski i Bartek Kulczyński po ukończonym kursie przeprowadzili egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Pięciu kandydatów uzyskało stopień PSWing 2 – Wingsurf, natomiast dwójce udało się zdobyć stopień PSWing 4 – Wingfoil. Wszyscy kandydaci ze stopniem PSWing 2 mają jeszcze szanse na zdobycie uprawnień PSWing 4, po uprzednim przesłaniu filmów na których prezentują właściwe wykonanie wszystkich manewrów, koniecznych do zaliczenia egzaminu z pływania.

W kursie brał udział również Piotr Myszkowski, który spełnił wszystkie wymagania żeby aspirować na instruktora wykładowcę i współprowadzenie kursu instruktorskiego było kolejnym krokiem w procesie walidacji.