PUCHAR POLSKI 2023

Jesteśmy w 3/4 pucharowych zmagań. Poniżej aktualny ranking, w którym możliwe są jeszcze spore przetasowania. Wszystko ostatecznie rozegra się na Mistrzostwach Polski w Rewie.

Klasa regatowa Wingfoil. Sezon 2022

Ponad 30 zawodników. 4 imprezy zaliczane do punktacji Pucharu Polski i przynajmniej 3 imprezy amatorskie z rekordową frekwencją […]

RANKING PUCHARU POLSKI WING RACE

Rankingi w PDF do pobrania:

Od 2020 roku w Polsce rozgrywają się zawody w konkurencjach Wingfoil.

Co roku przybywa zawodników, a Wingfoil szybko staje się popularną dyscypliną sportu w konkurencjach Race, Slalom, Freestyle i Wave. W sezonie 2022 na zawodach z cyklu Pucharu Polski  na starcie stanęło ponad dwudziestu zawodników. Poziom sportowy podnosił się z zawodów na zawody.  Na Mistrzostwach Polski w Pucku na listach startowych znalazło się wiele znanych nazwisk ze swiata wind i kite. PSWing działając na rzecz rozwoju wingfoila w Polsce, objęło swoim patronatem imprezy z cyklu Pucharu oraz Mistrzostw Polski, a także wybrane imprezy amatorskie, gdzie niektórzy wingfoilerzy łapią swoje pierwsze regatowe szlify.

Zawody instruktorów wingfoil

KALENDARZ IMPREZ / WYNIKI

DRATF KALEDARZA PUCHARU POLSKI 2024

Chcesz być na bieżąco z naszymi pracami na nowym kaledarzem? Wystarczy, że połączysz się na komputerze lub urządzeniu przenośnym z naszym TEAM UP

PUCHAR POLSKI WINGFOIL 2023

Terminy zawodów Wing Foil 2023 (TBC):

 • PUCHAR POLSKI KAMIENICA CUP
  13-14 Maja 2023 / jez. Kaliszańskie / WIOSKASURFERA.PL / ZOZ /
 • PUCHAR POLSKI KUŹNICA
  09-11 Czerwca / ABC Surf
 • MISTRZOSTWA POLSKI I PUCHAR POLSKI JASTARNIA
  30 Czerwca – 2 Lipca / Jastarnia
 • MISTRZOSTWA POLSKI I PUCHAR POLSKI REWA
  25-27 Sierpnia / Rewa

Jeśli chcesz być na bieżąco, połącz się na komputerze lub urządzeniu przenośnym z naszym kalendarzem na TEAM UP

Wyniki Pucharu Polski 2022

Pełne wyniki zawodów i klasyfikacje Pucharu Polski 2022 znajdziesz na stronie www.PSKite.pl

Zawiadomienie o regatach ZOZ (przykład)

Nazwa Zawodów*

 

 

Miejsce, Termin,

 

 

ZAWIADOMIENIE o ZAWODACH (ZoZ)

Organizator

 

 

1              PRZEPISY

 

 • Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Zawodów PSWing 2023, PZKite 2023, Przepisami Rozgrywania Konkurencji PSWing i PZKite oraz Systemem Punktacji w Zawodach oraz w Rankingach Pucharu Polski PSWing 2023 i PZKite 2023.
  Wszystkie przepisy: http://pskite.pl

 

2              WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

 

 • W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni.

 

 • Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie osobista rejestracja w biurze zawodów, wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie oświadczenia o podporządkowaniu się obowiązującym przepisom przeprowadzenia zawodów, zgoda na wykorzystanie wizerunku, złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w zawodach sportowych, złożenie oświadczenia o pozostawieniu sprzętu na terenie zawodów na ryzyko własne, złożenie oświadczenia o posiadaniu jednego z ubezpieczeń OC na zawody kiteboardingowe: Karta Kiteboardera PZKite, VDWS, licencja PZŻ lub ubezpieczenia OC na zawody kiteboardingowe z minimalną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż Karta Kiteboardera.

 

 • Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach kiteboardingowych.

 

 • Zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC oraz dokument potwierdzający datę urodzenia.

 

 • O maksymalnej ilości zawodników w kategoriach dodatkowych decydować będzie Dyrektor Zawodów.

 

 • W nadzwyczajnych udokumentowanych przypadkach losowych, Dyrektor Zawodów może dopuścić do zawodów zawodnika nieobecnego podczas rejestracji poprzez pisemnie upoważnionego pełnomocnika. Warunkiem jest wcześniejsze skontaktowanie się z Dyrektorem Zawodów oraz wpłacenie wpisowego przez pełnomocnika.

 

 • Zawody rozegrane zostaną w następujących dyscyplinach: np.:
  – Kiteboarding* (Freestyle – Puchar Polski, Formuła Kite Open – Puchar Polski, Big Air)

– Wingfoil* (Wing Freestyle, Wing Wave,  Wing Race)
*rozegranie poszczególnych konkurencji uzależnione od warunków pogodowych, czasu, liczby zgłoszonych zawodników. O przeprowadzeniu oraz kolejności poszczególnych konkurencji decyduje dyrektor zawodów w porozumieniu z organizatorem.

 

 

 • Zgłoszenia do zawodów należy dokonać w pierwszym dniu zawodów tj. ????w godzinach od ????? do ???? w biurze zawodów.

 

 • Wpisowe do zawodów wynosi ????

 

 • Koszulki startowe podlegają zwrotowi i będzie pobierana za nie kaucja w wysokości 100 zł ??????. Kaucja zostanie zwrócona do godziny po ceremonii wręczenia nagród w biurze zawodów. Po upływie wskazanego powyżej terminu kaucja nie podlega zwrotowi. W czasie ostatnich zawodów cyklu nie będzie pobierana kaucja za koszulki, które przechodzą na rzecz zawodnika.

 

 

3              PROGRAM ZAWODÓW

 • Program zawodów będzie następujący:

 

4              INSPEKCA SPRZĘTU

5              Dzień Data Godziny Co
Piątek 22.07.2022 8.00-9.30 Rejestracja zgłoszeń        
    10:00 Skippers meeting        
   

11:00

 

 

 

 

Pierwszy możliwy start i rozgrywanie zaplanowanych konkurencji

 

 

 

       
Sobota 23.07.2022 10:00

*Pierwszy możliwy start i rozgrywanie zaplanowanych konkurencji

 

       
Niedziela 24.07.2022

10:00

 

 

 

17:00

*Pierwszy możliwy start i rozgrywanie zaplanowanych konkurencji

Ostatni możliwy start

       

 

*W piątek i sobotę godzina pierwszego możliwego startu może zostać zmieniona. Informacja o tym będzie umieszczona na ONB do godziny 21.00 dnia poprzedzającego.

 

6

Inspekcja sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas zawodów.

 

7              INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze zawodów.

 

8              MIEJSCE ZAWODÓW

 • Dokładne miejsce organizacji zawodów opublikowane zostaną bliżej terminu zawodów.
 • Parkowanie aut we własnym zakresie i na własny koszt.

 

9              TRASY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

Trasy regat będą podane w IŻ

 

10           PUNKTACJA

Zgodna z regulaminem

 

11           PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do zawodów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania zawodów oraz we wszystkich materiałach dotyczących zawodów.

 

12           NAGRODY

??????

13           ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w zawodach.

14            INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Kontakt do Organizatorów:

 

*Tekst zaznaczony na czerwono i ????, do wypełnienia przez Organizatora

regaty instruktorów wingfoil

Rywalizacja sportowa to fajna zabawa i mocno przyczynia się do robienia progresu na wodzie.

Gratulacje dla wszystkich naszych instruktorów, którzy wystartowali w regatach w sezonie 2022. W sezonie 2023, zaplanowalismy dla Was Mistrzostwa Polski Instruktorów – szczegóły już wkrótce na naszej stronie.

PRZEPISY / REGULAMINY

Regulamin powoływania kadry narodowej na 2024 rok. WingRace

ZARZĄDZENIE NR 2/2023/DS

Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Żeglarskiego
z dnia 05 maja 2023 r.

w sprawie:ustalenia konkurencji i kryteriów powoływania kadry narodowej w konkurencjach nieolimpijskich na 2024 r.

Na podstawie § 8 pkt 8 Statutu PZŻ i pkt 3 Regulaminu powoływania kadr narodowych w żeglarstwie wyczynowym zarządza się co następuje:

§ 1
Ustala się następujące konkurencje i kryteria powoływania kadry narodowej w konkurencjach nieolimpijskich na 2023 r.:

1) Optimist – 20 zawodników wybranych wg rankingu na wniosek Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist, pozytywnie zaopiniowanych przez trenera koordynatora młodzieży i juniorów PZŻ,

2) ILCA4 – 20 zawodników wybranych wg rankingu na wniosek Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser, pozytywnie zaopiniowanych przez trenera koordynatora młodzieży i juniorów PZŻ,

3) WingFoil Racing Open Class (Wing Race)* – według
poniższych zasad:

Za wyniki sportowe w konkurencji Wing Race seniorów Open: MŚ IWSA miejsca 1-6

1.MŚ 2023 / miejsca 1-6.
Za wyniki sportowe w konkurencji Wing Race seniorów Open: ME IWSA miejsca 1-6 (nie dalej niż 25% stawki sklasyfikowanych)

2.ME 2023 / miejsca 1-6. (<25% sklasyfikowanych)
Za wyniki sportowe w konkurencji Wing Race seniorów Kobiet: klasyfikacja generalna Pucharu Polski PSWing 2023 miejsca 1-3

3.Puchar Polski PSWing 2023 / miejsca 1-3.
Za wyniki sportowe w konkurencji Wing Race seniorów Mężczyzn: klasyfikacja generalna Pucharu Polski PSWing 2023 miejsca 1-3

4.PP PSWing 2023 / miejsca 1-3.

* Nie dotyczy zawodników powołanych zgodnie z w Regulaminem Powoływania Kadry Narodowej w Żeglarstwie Wyczynowym PZŻ.

4) DN – do ustalenia do dn. 30.04.2024 r.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 2023 r.

Przepisy Rozgrywania Konkurencji WING RACE (WR) 2023
 1. PRZEPISY

1.1. Zawody będą przeprowadzane zgodnie z:

 1. Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2021-2024 (PRŻ)
 2. Zmianami i Poprawkami PRŻ 2021-2024, Dodatek W
 3. Przepisami Klasowymi WING (IWSA)
 4. Kodeksem Postępowania PSWing,
 5. Zawiadomieniem o Zawodach (ZoZ)
 6. Instrukcją Żeglugi (IŻ).
 7. Systemem punktacji 2023 dla dyscypliny Wingfoil

1.2. Przepisy IWSA WingFoil OpenRacing Class rules

https://wingfoilracing.com/   –  Przepisy PSKite – www.pskite.pl zakładka „Zawody/Przepisy”

1.3. Zawiadomienie o Zawodach oraz Instrukcja Żeglugi mogą zawierać dodatkowe przepisy. Oba dokumenty mają być wywieszone na ONB podczas zawodów.

1.4. Instrukcja Żeglugi jest nadrzędnym zbiorem przepisów.

1.5. W sprawach nieuregulowanych powyższymi przepisami decyduje w pierwszej kolejności

IŻ a potem przepisy IWF.

 1. SPRZĘT

Sprzęt zgodny z przepisami klasowymi IWF.

 1. FORMAT WYŚCIGÓW, TRASY I PROCEDURA STARTOWA

3.1. Rozgrywane będą wyścigi floty.

3.2. Zawiadomienie o Zawodach zawierać będzie trasy możliwe do zastosowania.

3.3. Instrukcja Żeglugi będzie wskazywać trasy jakie zostaną użyte podczas zawodów.
3.4. W przypadku udziału obcokrajowców w MP tytuły mistrzowskie będą nadane polskim zawodnikom a nagrody zostaną rozdane według wyników zawodów.

3.5. Procedura startowa 3-2-1-0.

 1. LIMITY CZASOWE:

4.1. Limit czasowy do pierwszego znaku dla pierwszego zawodnika wynosi 6 minut

4.2. Limit czasowy wyścigu wynosi 20 minut.

4.3. Planowany czas do mety dla pierwszego zawodnika wynosi 8 minut.

4.4. Limit czasu ukończenia wyścigu po pierwszym zawodniku na mecie wynosi 10 minut.

4.5. Wymagana jest przerwa trwająca minimum 10 minut pomiędzy seriami. Przerwa liczona jest od czasu zamknięcia mety.

 1. LICZBA WYŚCIGÓW

5.1. Nie więcej niż 8 wyścigów na dzień może być przeprowadzone w każdej flocie.

5.2. Nie więcej niż 4 wyścigi mogą być rozgrywane w jednej serii (jeden po drugim).

5.3. Ilość wyścigów do uznania zawodów za rozegrane dla PP – 1, a dla MP – 3.

 1. PRĘDKOŚĆ WIATRU

6.1. Nie mniej niż 12 węzłów zmierzone na statku komisji podczas procedury startowej.

 1. PUNKTACJA według „Systemu punktacji w zawodach oraz w rankingu Pucharu Polski PSKite Wing 2023”.
 2. PROGRAM ZAWODÓW Przedstawiony będzie w ZoZ.
 3. KATEGORIE WIEKOWE:
 4. a) Open – otwarta dla zawodników w każdym wieku,
 5. b) Juniorzy (Under 19) – Chłopcy i dziewczęta w wieku poniżej 19 lat w dniu 31 grudnia w roku zawodów.,
 6. c) Młodzicy (Under 15) – Chłopcy i dziewczęta w wieku poniżej 15 lat w dniu 31 grudnia w roku zawodów,
 7. d) Mastersi – mężczyźni i kobiety powyżej 35 roku życia w dniu 1 stycznia w roku zawodów,
 8. e) Grand Mastersi – mężczyźni i kobiety powyżej 45 roku życia w dniu 1 stycznia w roku zawodów,

9.1. Do utworzenia kategorii wiekowej wymagane będzie minimum 4 zawodników.

9.2. Dopuszczone jest łączenie dziewczyn i chłopców, kobiet i mężczyzn w kategoriach U19, U15 oraz Masters i Grand Masters w celu utworzenia kategorii wiekowej. Wyniki tak stworzonej kategorii będą nagradzane, ale nie będą liczone do rankingu Pucharu Polski dla płci z ilością mniejszą niż 4.

 1. BEZPIECZEŃSTWO
  10.1. Podczas treningów i rozgrywania konkurencji rekomenduje się używanie kasków oraz kamizelek ochronnych. Kaski oraz kamizelki asekuracyjne są obligatoryjne dla zawodników nieletnich. Zawiadomienie o Zawodach może zmienić rekomendację na obowiązek.
Przepisy rozgrywania konkrencji WING FREESTYLE (WF) 2023

1.PRZEPISY

1.1. Zawody będą przeprowadzane zgodnie z:

 1. Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2021-2024 (PRŻ)
 2. Zmianami i Poprawkami PRŻ 2021-2024, Dodatek W
 3. Przepisami PSWing – www.pswing.pl zakładka „Zawody/Przepisy”
 4. Kodeksem Postępowania PSWing
 5. Zawiadomieniem o Zawodach (ZoZ)
 6. Instrukcją Żeglugi (IŻ).

1.2. Zawiadomienie o Zawodach oraz Instrukcja Żeglugi mogą zawierać dodatkowe

przepisy. Oba dokumenty muszą być wywieszone na ONB podczas zawodów oraz opublikowane w internecie na oficjalnej stronie zawodów.

1.3. Instrukcja Żeglugi jest nadrzędnym zbiorem przepisów.

1.4. W sprawach nieuregulowanych powyższymi przepisami decyduje w pierwszej kolejności

IŻ a potem PSWing.

2. SPRZĘT

2.1 Sprzęt musi być zaopatrzony w sprawne systemy bezpieczeństwa (smycz do latawca) i nadawać się do bezpiecznego używania w warunkach pogodowych, które mogą wystąpić podczas rozgrywania zawodów.

2.2 Podczas treningów i rozgrywania konkurencji rekomenduje się używanie kasków oraz kamizelek ochronnych. Kaski oraz kamizelki asekuracyjne są obligatoryjne dla zawodników nieletnich.

 3. FORMAT, OBSZAR ZAWODÓW I PROCEDURA STARTOWA

3.1 Długość heatów i okresów przejściowych musi być wywieszona na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń 30 minut przed danym heatem.

3.2 Format rywalizacji

 1. dla każdej stworzonej kategorii zostaje przeprowadzona jedna seria eliminacyjna lub sesja pokazowa podczas zawodów,
 2. seria eliminacyjna składa się z kolejnych rund, w których rozgrywane są heaty. Ilość heatów w rundzie pierwszej zależy od liczby zgłoszonych zawodników do danej kategorii. Runda ostatnia jest rundą finałową. Heaty rozgrywane są w grupach od 2 do 4 zawodników,
 3. dla wszystkich kategorii seria eliminacyjna może być zastąpiona sesją pokazową (expression session). O wyborze formy rozgrywania będzie decydował Dyrektor Zawodów.
 4. w sesjach eliminacyjnych, finałowych oraz pokazowych (expression session) obowiązują zasady określone przez Dyrektora Zawodów przed rozpoczęciem danej sesji. Szczegóły/kryteria dotyczące oceny zawodników w poszczególnych hitach lub sesjach pokazowych będą podane w ZOZ.

3.4 Procedura startowa

Flaga                        

Sygnał

Minuty do startu

Czerwona w górę

Ostrzeżenia

Początek okresu przejściowego

Czerwona usunięta, żółta w górę

Jednej Minuty

1

Żółta usunięta, zielona w górę

Startu

0

 

3.5 SYSTEM OCENY EWOLUCJI

 • Ocenie podlegają tylko ściśle określone 4 ewolucje:
 • skok: skok prosty, skok railey, skok z grabem…
 • obrót 360 w lewitacji: around the world…
 • obrót 180 w powietrzu: transition 180 frontside, transition 180 backside…
 • obrót 360 w powietrzu: frontside 360, backside 360…
 1. Wszystkie ewolucje oceniane są w skali od 1 do 10.
 2. Każda ewolucja jest oceniana osobno, a finalna ocena to średnia z 4 wykonanych trików. Jeżeli zawodnik nie wykona wszystkich trików to za niewykonany trik otrzymuje notę 0.
 3. W sytuacji kiedy pojawi się remis, w pierwszej kolejności pod uwagę brana jest ilość wykonanych ewolucji, następnie decyduje wyższa ocena za najlepiej wykonaną ewolucję, jeżeli punktacja za najlepszą ewolucję jest taka sama, to decyduje punktacja za kolejna ewolucję.

 4.PRĘDKOŚĆ WIATRU

4.1. Nie mniej niż 12 węzłów zmierzone na plaży przez jury podczas procedury startowej.

5. STREFA ZAWODÓW

5.1. Strefa zawodów wyznaczona jest 4 bojami i jest to kwadrat o długości boków minimum 30 metrów.

5.2. Wybicie musi być w strefie, natomiast lądowanie może być poza strefą.

5.3. W strefie w tym samym momencie może znajdować się 1 zawodnik.

 6. PUNKTACJA

6.1. Punktacja według „Systemu punktacji w zawodach oraz w rankingu Pucharu Polski PSKite Wing 2023”.

 7.PROGRAM ZAWODÓW

7.1. Program zawodów przedstawiony będzie w ZoZ.

 1. KATEGORIE WIEKOWE:
 2. a) Open – otwarta dla zawodników w każdym wieku,
 3. b) Juniorzy (Under 19) – Chłopcy i dziewczęta w wieku poniżej 19 lat w dniu 31 grudnia w roku zawodó,
 4. c) Młodzicy (Under 15) – Chłopcy i dziewczęta w wieku poniżej 15 lat w dniu 31 grudnia w roku zawodów,
 5. d) Mastersi – mężczyźni i kobiety powyżej 35 roku życia w dniu 1 stycznia w roku zawodów,
 6. e) Grand Mastersi – mężczyźni i kobiety powyżej 45 roku życia w dniu 1 stycznia w roku zawodów,

8.1. Do utworzenia kategorii wiekowej wymagane będzie minimum 4 zawodników.

8.2. Dopuszczone jest łączenie dziewczyn i chłopców, kobiet i mężczyzn w kategoriach U19, U15 oraz Masters i Grand Masters w celu utworzenia kategorii wiekowej. Wyniki tak stworzonej kategorii będą nagradzane, ale nie będą liczone do rankingu Pucharu Polski dla płci z ilością mniejszą niż 4.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO
  9.1. Podczas treningów i rozgrywania konkurencji rekomenduje się używanie kasków oraz kamizelek asekuracyjnych typu kapok lub „impact vest”. Kaski oraz kamizelki asekuracyjne są obligatoryjne dla zawodników nieletnich. Zawiadomienie o Zawodach może zmienić rekomendację na obowiązek używania kasków oraz kamizelek asekuracyjnych dla wszystkich startujących.
 2. INTERPRETACJA
  10.1. W przypadku wątpliwości, prawo do końcowej interpretacji poszczególnych przepisów ma Komisja Sportu PSWing.
Przepisy rozgrywania konkrencji WING WAVE (WW))(Jazda po fali) 2023

 1. PRZEPISY

1.1. Zawody będą przeprowadzane zgodnie z:

 1. Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2021-2024 (PRŻ)
 2. Zmianami i Poprawkami PRŻ 2021-2024, Dodatek W
 3. Przepisami PSWing – www.pswing.pl zakładka „Zawody/Przepisy”
 4. Kodeksem Postępowania PSWing
 5. Zawiadomieniem o Zawodach (ZoZ)
 6. Instrukcją Żeglugi (IŻ).

1.2. Zawiadomienie o Zawodach oraz Instrukcja Żeglugi mogą zawierać dodatkowe

przepisy. Oba dokumenty muszą być wywieszone na ONB podczas zawodów oraz opublikowane w internecie na oficjalnej stronie zawodów.

1.3. Instrukcja Żeglugi jest nadrzędnym zbiorem przepisów.

1.4. W sprawach nieuregulowanych powyższymi przepisami decyduje w pierwszej kolejności

IŻ a potem PSWing.

2. SPRZĘT

2.1 Sprzęt musi być zaopatrzony w sprawne systemy bezpieczeństwa (smycz do latawca) i nadawać się do bezpiecznego używania w warunkach pogodowych, które mogą wystąpić podczas rozgrywania zawodów.

2.2 Podczas treningów i rozgrywania konkurencji rekomenduje się używanie kasków oraz kamizelek ochronnych. Kaski oraz kamizelki asekuracyjne są obligatoryjne dla zawodników nieletnich.

3. FORMAT, OBSZAR ZAWODÓW I PROCEDURA STARTOWA

3.1 Długość heatów i okresów przejściowych musi być wywieszona na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń 30 minut przed danym heatem.

3.2 Format rywalizacji

 1. dla każdej stworzonej kategorii zostaje przeprowadzona jedna seria eliminacyjna lub sesja pokazowa podczas zawodów,
 2. seria eliminacyjna składa się z kolejnych rund, w których rozgrywane są heaty. Ilość heatów w rundzie pierwszej zależy od liczby zgłoszonych zawodników do danej kategorii. Runda ostatnia jest rundą finałową. Heaty rozgrywane są w grupach od 2 do 4 zawodników,
 3. dla wszystkich kategorii seria eliminacyjna może być zastąpiona sesją pokazową (expression session). O wyborze formy rozgrywania będzie decydował Dyrektor Zawodów.
 4. w sesjach eliminacyjnych, finałowych oraz pokazowych (expression session) obowiązują zasady określone przez Dyrektora Zawodów przed rozpoczęciem danej sesji. Szczegóły/kryteria dotyczące oceny zawodników w poszczególnych hitach lub sesjach pokazowych będą podane w ZOZ.

3.4 Procedura startowa

Flaga                        

Sygnał

Minuty do startu

Czerwona w górę

Ostrzeżenia

Początek okresu przejściowego

Czerwona usunięta, żółta w górę

Jednej Minuty

1

Żółta usunięta, zielona w górę

Startu

0

 

4.PRĘDKOŚĆ WIATRU

4.1. Nie mniej niż 12 węzłów zmierzone na plaży przez jury podczas procedury startowej.

 1. ZAFALOWANIE
  5.1. Wysokość oraz jakość fali odpowiedniej do rozegrania rywalizacji podlega subiektywnej ocenie zespołu sędziowskiego oraz dyrektora zawodów. Rekomenduje się rozgrywanie zawodów na fali nie mniejszej niż 80cm.

 

 1. PUNKTACJA

6.1. Punktacja według „Systemu punktacji w zawodach oraz w rankingu Pucharu Polski PSKite Wing 2023”.

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW

7.1. Program zawodów przedstawiony będzie w ZoZ.

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE:
 2. a) Open – otwarta dla zawodników w każdym wieku,
 3. b) Juniorzy (Under 19) – Chłopcy i dziewczęta w wieku poniżej 19 lat w dniu 31 grudnia w roku zawodów.,
 4. c) Młodzicy (Under 15) – Chłopcy i dziewczęta w wieku poniżej 15 lat w dniu 31 grudnia w roku zawodów,
 5. d) Mastersi – mężczyźni i kobiety powyżej 35 roku życia w dniu 1 stycznia w roku zawodów,
 6. e) Grand Mastersi – mężczyźni i kobiety powyżej 45 roku życia w dniu 1 stycznia w roku zawodów,

8.1. Do utworzenia kategorii wiekowej wymagane będzie minimum 4 zawodników.

8.2. Dopuszczone jest łączenie dziewczyn i chłopców, kobiet i mężczyzn w kategoriach U19, U15 oraz Masters i Grand Masters w celu utworzenia kategorii wiekowej. Wyniki tak stworzonej kategorii będą nagradzane, ale nie będą liczone do rankingu Pucharu Polski dla płci z ilością mniejszą niż 4.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO
  9.1. Podczas treningów i rozgrywania konkurencji rekomenduje się używanie kasków oraz kamizelek asekuracyjnych typu kapok lub „impact vest”. Kaski oraz kamizelki asekuracyjne są obligatoryjne dla zawodników nieletnich. Zawiadomienie o Zawodach może zmienić rekomendację na obowiązek używania kasków oraz kamizelek asekuracyjnych dla wszystkich startujących.
 2. INTERPRETACJA
  10.1. W przypadku wątpliwości, prawo do końcowej interpretacji poszczególnych przepisów ma Komisja Sportu PSWing.

Ważne Informacje

DRAFT KALENDARZA PP 2024

Rozpoczęliśmy pracę nad kalendarzem zawodów Pucharu Polski 2024   10-12.05 Wioskasurfera / Kamienica Cup / 19-21.05 Mysza Cup / Kiekrz 8-9.06 SKŻ Sopot / Sopot 14-16.06 Eureka / Rewa 12-14.07 Eureka / Jastarnia 25-28.07 Lets Boards / Kuźnica 15-18.08 Eureka /...

MISTRZOSTWA POLSKI 2023

Już 28 Sierpnia widzimy się w Rewie! W ramach cyklu zawadów Kite Cup rozegrane zostaną: Mistrzostwa Polski Wingfoil Race Mistrzostwa Polski Wingfoil Freestyle Mistrzostwa Polski Instruktórw PSWING. ZoZ-Rewa-2023 Regulamin 1 MPI Rewa 2023[69640] Program...

ZOR Jastarnia

Puchar Polski Wingfoil Kite Cup Jastarnia2023 (ZoZ) 30 czerwca - 2 Lipca 2023 ZAWIADOMIENIE o ZAWODACH (ZoZ) Organizatorem zawodów jest Eureka Events & Communication oraz BoSport. PRZEPISY Zawody zostaną rozegrane zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w Przepisach...

ZOR Puchar Polski Kuźnica

Puchar Polski Wingfoil Kite Cup Kuźnica 2023 (ZoZ) 9-11 czerwca 2023 ZAWIADOMIENIE o ZAWODACH (ZoZ) Organizatorem zawodów jest Eureka Events & Communication oraz BoSport. PRZEPISY Zawody zostaną rozegrane zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych...

Puchar Polski Wingfoil 2023

OFICJALNY KALENDARZ ZAWODÓW NA SEZON 2023 PUCHAR POLSKI KAMIENICA CUP 13-14 Maja 2023 / jez. Kaliszańskie / WIOSKASURFERA.PL / ZOZ PUCHAR POLSKI KUŹNICA 09-11 Czerwca / KITE CUP / www.kitecup.pl / ZOZ MISTRZOSTWA POLSKI I PUCHAR POLSKI JASTARNIA 30 Czerwca – 2 Lipca /...

ZOR Kamiennica Cup’23

Puchar Polski Wingfoil Racing / Kamienica CUP 13-14.05.2023. Kamienica k. Wągrowca (Woj. Wlkp.) ZAWIADOMIENIE o Regatach (ZoZ) PODSTAWOWE INFORMACJE Organizatorem regat jest Extreme Planet Łukasz Polasik, Wioska Surfera Telefon organizatora: Tel.: +48 501-450-424...

Uchwała PSWing nr 01/04/23

Realizując cele statutowe, Zarząd PSWing postanawia przyjąć uchwałę nr 01/04/23 z dnia 12.04.2023 o brzmieniu: §1 PSWing ze środków własnych dofinansuje kwotą 1000pln brutto/ osobę, udział w regatach Mistrzostwa Europy IWSA w Atenach (26-30.04.23), jednego polskiego...

Podsumowanie sezonu 2022

Sezon 2022 dla członków stowarzyszenia PSWing był wybitnie udany. Wszyscy nasi Instruktorzy Wykładowcy rywalizowali o najwyższe lokaty w konkurencjach Wingfoil Race, Wingfoil Wave oraz Wingfoil Freestyle zarówno w cyklu Pucharu Polski, jak i w Mistrzostwach Polski....

Wszystkich pasjonatów sportów WING serdecznie zapraszamy do współpracy i czynnego udziału w tworzeniu naszego stowarzysznia. Jest jeszcze wiele odmian sportowej rywalizacji, którymi chcemy się zająć: Wing Surf, Wing Foil, Wing Skate, Wing Snow […]

PSWing 2022