Dbając o rzetelność, precyzję i przejrzystość informacji pragniemy jako PSWing przedstawić zasady organizowania wingfoilowych kursów instruktorskich w Polsce i pragniemy wytłumaczyć czym jest Polska Rama Kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, na którą powołuje się niektóre organizacje w Polsce. Artykuł powstał przy udziale i wsparciu kancelarii prawnej oraz osób które na co dzień zajmują się Polską Ramą Kwalifikacji.   


CZY POTRZEBNE SĄ UPRAWNIENIA, ABY BYĆ INSTRUKTOREM WINGFOILA W POLSCE?
Według obowiązujących w Polsce przepisów – NIE. Wystarczy być pełnoletnim, posiadać świadectwo szkoły średniej oraz odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności w danej dyscyplinie, by móc nauczać innych. Szkoły windsurfingowe, kite’owe, wingfoil’owe – jako pracodawcy określają reguły, kto w ich szkole może nauczać danego surf sportu. W założeniu deregulacja miała uwolnić rynek likwidując monopole podmiotów w różnych obszarach działalności, nie tylko w sporcie – i tak też się stało, od wielu lat tak to funkcjonuje.
 

KURSY INSTRUKTORSKIE PSWING: 
Gwarantujemy, że uzyskanie uprawnień na kursach instruktorskich PSWing zdecydowanie ułatwi znalezienie pracy w Polsce, jak i za granicą. Zostaniecie wyposażeni w jakościową wiedzę, wynikającą z doświadczeń: zawodników, dystrybutorów sprzętu do wingfoila, właścicieli szkół z ponad 25 letnim doświadczeniem w nauczaniu surf sportów oraz praktykujących instruktorów wingfoila w Polsce. Te osoby są pionierami w propagowaniu i wprowadzaniu tej dyscypliny do Polski. Zdobyte uprawnienia potwierdzą Twoje kompetencje jak i umiejętności praktyczne jako instruktora, ale przede wszystkim nauczą Cię sprawdzonej i skutecznej metodyki nauczania wingfoila. Ta metodyka to ogrom doświadczeń i wiedzy, której nie przeczytasz w książkach, nie obejrzysz na youtube – to masa praktycznych wskazówek jak uczyć wingfoila skutecznie. Dbamy o jakość naszych szkoleń, ustanowiliśmy jasne i wysokie standardy, zarówno umiejętności praktycznych (pokaz), jak i merytorycznych dot. prowadzenia zajęć. Wyszkoliliśmy już ponad 40 instruktorów wingfoila/wingsurfa i dajemy gwarancję, że to najlepsi instruktorzy wingfoila w Polsce. Sprawdź kto ukończył nasze kursy instruktorskie i poznaj naszych instruktorów wykładowców.
 
Polecamy zwrócić uwagę jaka organizacja,  jacy ludzie i kto organizuje takie kursy. Zweryfikuj, czy te osoby mają wiedzę, doświadczenie i czy są merytorycznie przygotowani, jak długo funkcjonują w tym sporcie, jakie są ich umiejętności praktyczne, poziom wiedzy itd.  
  
W OBIEGU MEDIALNYM MOŻESZ  SPOTKAĆ SIĘ Z KURSAMI INSTRUKTORSKIMI NA WINGFOILA I POJĘCIEM PRK – POLSKA RAMA KWALIFIKACJI NA POZIOMIE 3, JAK RÓWNIEŻ ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI:  
W 2015 r. wprowadzono Zintegrowany System Kwalifikacji, który miał ujednolicić opis kwalifikacji jakie uzyskała osoba posiadająca określony tytuł, a jednocześnie kryteria i warunki w jakich odbywa się ich sprawdzenie.  ZSK – Zintegrowany System Kwalifikacji, który oferuje możliwość formalnego potwierdzenia przez ministerstwo umiejętności i wiedzy, zdobytych w trakcie samodzielnego uczenia się, oraz zapewnia powszechnego dostępu do uporządkowanej listy obecnych na rynku kwalifikacji z ich jasno określonym opisem.  
Odniesienie do poziomu w PRK daje informację o tym jaki zakres działań i w jakim stopniu samodzielności wykonywać będzie osoba legitymująca się daną kwalifikacją. Brzmi to trochę skomplikowanie, ale dla osób rozumiejących cały ten system i powiązanie PRK z ERK (Europejską Ramą Kwalifikacji) stanowi czytelną informację. Dla wyjaśnienia Polska i europejska rama ma 8 poziomów i te poziomy się pokrywają. Więcej informacji o Polskiej Ramie kwalifikacji znajdziesz w linkach poniżej:
Polska Rama Kwalifikacji (PRK)
Polska Rama Kwalifikacji

W Polsce aplikuje się o wpisanie danej kwalifikacji np. dot. wingfoila do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zwykle podmiot składający wniosek o wpisanie kwalifikacji wnioskuje również o możliwość przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień. Natomiast bardzo ważne jest, że różne podmioty (spełniające określone wymagania) mogą również uzyskać zgodę ministerstwa na organizowanie egzaminów i wydawanie certyfikacji ministerialnych (w założeniach chodziło o rozbicie monopoli).  
 
PSWing był jednym z podmiotów konsultacyjnych w sprawie Polskiej Ramy Kwalifikacji i włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Konsultacje służą wypracowaniu takiego kształtu Polskiej Ramy Kwalifikacji, żeby spełniała ona oczekiwania różnych podmiotów zainteresowanych nadawaniem takiej kwalifikacji, nie tylko podmiotu wnioskującego.  

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI, CZYLI CERTYFIKAT MINISTERIALNY NA KURSACH INSTRUKTORSKICH WINGFOILA – JAK TO DZIAŁA? PRZECZYTAJ JEŚLI CHCESZ TO ZROZUMIEĆ – UPRASZCZAMY I TŁUMACZYMY:  
Mówiąc najprościej Zintegrowany System Kwalifikacji i kwalifikacje w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji jest to osobny egzamin (osobno płatny), który jest certyfikowany przez Ministerstwo. Taki certyfikat jest państwowy, nieobowiązkowy, usankcjonowany i dobrowolny.  
Bardzo ważna uwaga: nie musisz robić żadnego kursu instruktorskiego np. PSWing, ani żadnego innego kursu, by do takiego egzaminu przystąpić i taką certyfikację uzyskać! Egzamin będzie jasno opisany przez ministerstwo w ramach PRK pod względem kryteriów i wymagań.   
Kluczowe jest też to, że po żadnym kursie instruktorskim w Polsce nie otrzymasz automatycznie takiego ministerialnego certyfikatu! Niektóre organizacje nie opisują tego wprost i nie tłumaczą czym jest PRK, ZSK i tego, że to nie ma bezpośredniego związku z kursami instruktorskimi.  
By otrzymać certyfikację z ministerstwa musisz przystąpić do osobnego egzaminu, który organizują podmioty certyfikujące, wpłacić określoną opłatę, zdać egzaminy i dopiero wtedy otrzymasz certyfikat zatwierdzony przez Ministerstwo. Na dzień 06.05.2024 nie znamy ceny takiego egzaminu, gdyż ta certyfikacja dla wingfoila w ramach PRK i ZSK jest ciągle procedowana oraz czeka na podpis ministra. 
 
CO DAJE TEN OSOBNY EGZAMIN I UZYSKANIE CERTYFIKACJI POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI?
Praktyka w świecie surf sportów i w sprawie PRK dot. kitesurfingu (bo dla tego sportu taka Rama Kwalifikcji już obowiązuje): na kilkunastu właścicieli dużych szkół kitesurfingowych w Polsce jakich znamy – żaden podczas rekrutacji nie pyta o certyfikat dot. Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Oczywiście, zdanie tego egzaminu certyfikującego jest pewnym prestiżem i ministerialnym potwierdzeniem umiejętności, ale musisz jasno odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy jako instruktor wingfoila tego potrzebujesz i do czego to będzie Ci później potrzebne? 

SĄ W POLSCE ORGANIZACJE, KTÓRE PRZEDSTAWIAJĄ SWOJE KURSY INSTRUKTORSKIE NA WINGFOILA NASTĘPUJĄCYM STWIERDZENIEM: CYT. „zdobądź kwalifikację, którą będziesz mógł potwierdzić certyfikatem poziomu 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK 3)”. W sposób skomplikowany i sztuczny, podnoszą rangę swoich kursów instruktorskich “próbują rozmyć obraz”, nie tłumaczą czym tak naprawdę jest PRK, czym jest komisja walidacyjna, jak ona działa, kto wchodzi w jej skład, kiedy i za jaką kwotę można podejść do takiego osobnego ministerialnego egzaminu, nie piszą jakie są wymagania, by taką certyfikację ministerstwa uzyskać. A dodatkowo piszą o Polskiej Ramie Kwalifikacji dla wingfoila jakby już obowiązywała, a na dzień 06.05.2024 r. jeszcze nie weszła w życie i nie została zatwierdzona przez ministerstwo.

JASNO INFORMUJEMY: pamiętaj, że nie otrzymasz automatycznie po żadnym kursie na instruktora wingfoila certyfikacji Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdzonej przez Ministerstwo (czyli tzw. certyfikacji ministerialnej). Nawet, gdy zdasz egzamin kończący kurs na instruktora wingfoila z najwyższym możliwym wynikiem – nie otrzymasz certyfikacji ministerialnej!

Do certyfikującego egzaminu będziesz mógł/a przystąpić po kursie instruktorskim, ale pamiętaj bez takiego kursu instruktorskiego również możesz do takiego ministerialnego egzaminu certyfikującego przystąpić. Za taki egzamin musisz zapłacić osobną kwotę X PLN (kwotę ustala instytucja certyfikująca) i zdając osobne egzaminy (poza kursem instruktorskim) przed specjalną komisją walidacyjną, możesz taką certyfikację ministerstwa otrzymać.   
 
A zatem jasno chcemy potwierdzić, że kursy na instruktora wingfoila organizowane w Polsce nie mają żadnego bezpośredniego umocowania w ministerstwie – niestety niektóre organizacje sugerują coś zupełnie przeciwnego. Kursy na instruktora wingfoila, zarówno nasz kurs PSWing jak i inne kursy dostępne na rynku przygotowują do zaliczenia egzaminu ministerialnego, ale pamiętaj i to szczególnie podkreślamy, że dopiero zaliczenie osobnego (płatnego) egzaminu certyfikującego przed komisją walidacyjną działającą w oparciu o Polską Ramę Kwalifikacji – sprawi, że można uzyskać uprawnienia tzw. ministerialne.  

WNIOSKI:   
Mamy nadzieję, że jasno wytłumaczyliśmy czym jest Polska Rama Kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i co oznacza wydany na tej podstawie certyfikat ministerialny po zdaniu osobnego egzaminu.  
PAMIĘTAJ:
Żadna organizacja działająca w Polsce i przeprowadzająca kursy na instruktora wingfoila nie nadaje po kursie na instruktora wingfoila uprawnień ministerialnych! Polska Rama Kwalifikacji, nie ma bezpośredniego związku z kursami instruktorskimi prowadzonymi przez jakąkolwiek organizację w Polsce. By uzyskać ministerialne potwierdzenie uprawnień musisz zdać osobne egzaminy, które są osobno płatne, te egzaminy zdajesz przed specjalną komisją walidacyjną.
Po ustanowieniu PRK dla wingfoila instytucją certyfikującą i realizującą egzaminy może zostać podmiot, który spełnia określone wymagania, przejdzie ścieżkę weryfikacyjną oraz zapłaci w ministerstwie określoną kwotę ok. 11 tyś. pln.  

Jako osoba (obecny lub przyszły instruktor wingfoila), która w przyszłości chciałaby zdawać ministerialny egzamin z zakresu wingfoila (oczywiście od momentu kiedy Polska Rama Kwalifikacji dla wingfoila będzie zatwierdzona przez ministerstwo i opublikowana) powinieneś/aś sobie odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania:  
  

  1. Czy taki certyfikat PRK w ramach ZSK (tzw. uprawnienia ministerialne) są lub będą Ci potrzebne w pracy, jako instruktor wingoila – czy to w Polsce, w Europie, czy na świecie?  
  1. Czy właściciele szkół np. wingfoila/kitesurfingu i osoby rekrutujące w tych szkołach wymagają i pytają o ministerialny certyfikat Polskiej Ramy Kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji?