ŚCIEŻKA KARIERY I WYMAGANIA NA STOPIEŃ INSTRUKTORA WYKŁADOWCY PSWING: 

 ŚCIEŻKA KARIERY I WYMAGANIA NA STOPIEŃ INSTRUKTORA WYKŁADOWCY PSWING: 

WYMAGANIA OGÓLNE:

1. osoba pełnoletnia, posiadająca wykształcenie min. średnie,  
2. posiadająca aktualne ubezpieczenie OC instruktora,
3. ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy, 
4. patent sternika motorowodnego,  
5. patent na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających,  
6. posiadanie i potwierdzenie pisemne przez szkołę/organizację/stowarzyszenie/klub… min. 5 letniego (5 sezonów po min. 2 miesiące pracy) doświadczenia w pracy instruktorskiej lub trenerskiej,  (instruktor/trener): windsurfingu lub kitesurfingu lub surfingu lub żeglarstwa.  
 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:  

 1. Ukończenie kursu instruktora PSWing wingsurf + wingfoil  – zaliczenie wszystkich egzaminów praktycznych i egzaminów teoretycznych.  
 1. Zaliczenie płatnego stażu w licencjonowanej szkole PSWing min. 100h na wodzie potwierdzonych pisemnie (na formularzu PSWing) przez właściciela licencjonowanej szkoły. Przed podjęciem płatnej praktyki w licencjonowanej szkole PSWing, wymagane jest wypełnienie formularza dot. zameldowania praktyki (okres przebywania – daty od do). Przesłanie formularza i określenie daty startu musi zostać wysłane na maila wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami potwierdzających spełnienie wymagań ogólnych. W mailu zwrotnym kandydat otrzyma potwierdzoną zgoda przez Zarząd PSWing na odbycie płatnego stażu, oraz dane opiekuna prowadzącego – instruktora wykładowcy, który będzie do dyspozycji danego kandydata. W czasie trwania stażu wyznaczony instruktor wykładowca może przeprowadzać niezapowiedziane hospitacje zajęć.  
 1.  Przygotowanie podczas stażu 8 planów zajęć na druku PSWing. Przesłanie ich do prowadzącego instruktora wykładowcy na maila, celem zaliczenia. Tematy konspektów zajęć:  

a. Nauka wejścia w lewitację ,
b. Nauka zwrotu z wiatrem z pięt do palcy,
c. Nauka zwrotu z wiatrem z palcy do pięt,
d. Nauka zwrotu na wiatr z pięt do palcy, 
e. Nauka zwrotu na wiatr z palcy do pięt, 
f. Nauka skoku prostego,
g. Nauka 180 air jibe,
h. Nauka 360 air. 

 1. Przygotowanie 5 artykułów na stronę PSWing (unikalna treść) min. 10000 znaków na wskazane przez prowadzącego instruktora wykładowcę tematy. Każdy artykuł na zaliczenie (po zaliczeniu artykuł będzie opublikowany na stronie PSWing).  
 1. Współprowadzenie na zaliczenie kursu instruktorskiego. Przygotowanie i poprowadzenie wykładów oraz części praktycznej: 

a. Wykład: bezpieczeństwo, prawo drogi, 
b. Wykład: zasady przygotowania sprzętu oraz jego konserwacja, nowinki sprzętowe; czym się kierować przy wyborze sprzętu, 
c. Blok sportowy (teoria i praktyka): organizacja regat, przepisy, trasy, sygnały, punktacja, funrace, d. Metodyka PSWing 1 + 2 – zajęcia praktyczne,
e. Metodyka PSWing 3 + 4 – zajęcia praktyczne, 

6. Egzamin praktyczny dla instruktora wykładowcy:  
Zaliczenie na min. 8 pkt. (skala 1-10) elementów technicznych w lewitacji (oceniający min. 2 instruktorów wykładowców): 

 • Zwrot z wiatrem z pięt do palcy 
 • Zwrot z wiatrem z palcy do pięt 
 • Zwrot na wiatr z pięt do palcy 
 • Zwrot na wiatr z palcy do pięt 
 • Skok prosty 
 • Dowolny skok air freestyle


7. Start w min. jednych zawodach PUCHARU POLSKI WINGFOIL w konkurencji RACE i FREESTYLE lub WAVE.
Sklasyfikowanie w rankingu tych zawodów (ukończenie min. 1 wyścigu) dot. Race. Plus start w min. 1 hicie freestyle/wave celem sklasyfikowania w rankingu.