Progress Card

Progress Card


Karta Progresu Kursanta PSWing określa poziom zdobytych umiejętności z zakresu pływania/lewitacji oraz ułatwia kontynuację szkolenia i daje możliwość samodzielnego wypożyczenia sprzętu.
Po zdobyciu danych umiejętności przez kursanta, instruktor PSWing wykreśla poziomy jakie nie zostały osiągnięte. Karta wydawana jest bezpłatnie za każdym razem gdy kursant osiągnie nowe umiejętności.
Osiągnięcie poziomu C2 pozwala na samodzielne wypożyczenie sprzętu wingsurfingowego tj. deska wypornościowa bez hydrofoila + wing.
Osiągnięcie poziomu D3 pozwala na samodzielne wypożyczanie sprzętu wingfoilowego: deska wingfoilowa + hydrofoil + wing.


POZIOMY ZDOBYTYCH UMIEJĘTNOŚCI NA KARCIE PROGRESU PSWING:

LEVEL 1 - PSWing1 - Wprowadzenie do winga (tylko wing)

A1. SET UP: umiejętność rozkładania i zwijania winga, znajomość poszczególnych elementów sprzętu do wingfoila, umiejętność przygotowania i zabezpieczania sprzętu. Poznanie ogólnych zasad bezpieczeństwa.
B1. Podstawowa znajomość zasad działania winga. Wingowe okno wiatrowe.
C1. Kontrola mocy winga
D1. Umiejętność wykonywania z wingiem pozycji: flagi, podstawowej, na halsie
E1. Umiejętność generowania mocy na halsie, ustawienia winga i znajomość kursów względem wiatru
F1. Body dragi z wiatrem

LEVEL 2 - PSWing2 - Wingsurf (deska wypornościowa + wing)

A2. Bezpieczne przemieszczanie się z zestawem wingsurfingowym (deska wypornościowa + wing. Ustawienie bezpiecznie deski i winga względem wiatru. Bezpieczny powrót na brzeg (samoasekuracja).
B2. Umiejętność pływania na obu halsach klęcząc i stojąc
C2. Halsowanie na wiatr
D2. Zwrot z wiatrem
E2. Zwrot na wiatrem

LEVEL 3 - PSWing3 - Wingfoil Lewitacja (deska do wingfoila + wing + hydrofoil)

A3. Bezpieczeństwo: umiejętność wpadania do wody na desce z foilem. Noszenie i zabezpieczanie deski z hydrofoilem
B3. Pływanie wypornościowe na desce z hydrofoilem (taxi) - halsowanie, zwrot z wiatrem i na wiatr
C3. Pierwsza lewitacja
D3. Kontrolowana lewitacja (oba halsy)
E3. Pływanie w lewitacji w obu footstrapach


LEVEL 4 - PSWing4 - Zaawansowana lewitacja (deska do wingfoila + wing + hydrofoil)

A4. Przejście w lewitacji z pozycji na halsie do pozycji „na palcach” i odwrotnie
B4. Zwrot z wiatrem z pozycji „na palcach” do pozycji na halsie
C4. Zwrot z wiatrem z pozycji na halsie do pozycji „na palcach”
D4. Zwrot na wiatr z pozycji „na palcach” do pozycji na halsie
D5. Zwrot na wiatr z pozycji na halsie do pozycji „na palcach”
D6. Skok prosty