Puchar Polski Wingfoil Racing / Kamienica CUP

13-14.05.2023.
Kamienica k. Wągrowca (Woj. Wlkp.)

ZAWIADOMIENIE o Regatach (ZoZ)

PODSTAWOWE INFORMACJE
Organizatorem regat jest Extreme Planet Łukasz Polasik, Wioska Surfera
Telefon organizatora: Tel.: +48 501-450-424
E-mail organizatora: lukasz@extremeplanet.pl

1 PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing
1.2 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Zawodów PSWing 2023, Przepisami Rozgrywania Konkurencji PSWing, oraz Systemem Punktacji w Zawodach oraz w Rankingach Pucharu Polski PSWing 2023.
Wszystkie przepisy: http://pskite.pl

2 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
2.1 Zgłoszenia należy dokonać za online lukasz@extremeplanet.pl
2.2 Kodeks Uprawnień World Sailing obowiązuje wszystkich zawodników.
2.3 Potwierdzenia udziału w regatach należy dokonać fizycznie (przez uczestniczkę/uczestnika lub osobę do tego upoważnioną) w biurze regat.
2.4 Zawodnicy muszą posiadać następujące dokumenty, które mogą być wymagane podczas potwierdzenia udziału w miejscu regat:
● dowód wpłaty wpisowego do regat,
● ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000 EUR
● zgoda rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach (dotyczy zawodników niepełnoletnich),
2.5 Zawody rozegrane zostaną w następujących dyscyplinach:
• WingFOIL Race
• Formuła Windsurfing Foil
• Windsurfing Raceboard

 3 WPISOWE
Jedna konkurencja – 100 zł (w dzień regat 150 zł), Dwie konkurencje – 160 zł (w dzień regat 200 zł)
Wpisowe należy wpłacać na konto : 57 1090 1854 0000 0001 0516 1757
do dnia 10.05.2023 (do godz. 15:00)

4 PROGRAM
Dzień Pierwszy (sobota) – 13.05.2023
9:30-10:30 – finalna weryfikacja zgłoszonych zawodników w bazie
( uwaga ! podwyższona wpłata w dniu zgłoszenia – 150 zł)
11:00 – odprawa wszystkich uczestników regat przy tablicy na terenie bazy
12:00 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
Przewiduje rozegranie wyścigów wg planu:
– 4/5 wyścigi WingFOIL (w zależności od warunków)
– 3/4 wyścigi Windsurfing Foil(w zależności od warunków)
– 2/3 wyścigi Windsurfing Raceboard (w zależności od warunków)
Dzień Drugi (niedziela) – 14.05.2023
9:30 – odprawa wszystkich uczestników regat przy tablicy na terenie bazy
10:30 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
Przewiduje rozegranie wyścigów wg planu:
– 2 / 3 wyścigi WingFOIL (w zależności od warunków)
– 2 / 3 wyścigi Windsurfing Foil (w zależności od warunków)
– 1 / 2 wyścigi Windsurfing Raceboard (w zależności od warunków)
Zakończenie 16.30 – 17:00
Wyjazd uczestników do domu.

5 INSPEKCA SPRZĘTU
5.1. Wszystkie deski i żagle muszą być gotowe do inspekcji sprzętu od 09:00 pierwszego dnia, na który zaplanowano wyścigi.
5.2. Inspekcja sprzętu może zostać dokonana również w dowolnym czasie podczas regat.

6 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi wraz z procedurą startową będzie dostępna na oficjalnej tablicy ogłoszeń znajdującej się w biurze regat na terenie ośrodka Wioska Surfera (Kamienica 6 62-100 Wągrowiec.

7 MIEJSCE ZAWODÓW
Regaty zostaną rozegrane na akwenie Jeziora Kaliszańskiego, Wioska Surfera (baza) we wsi Kamienica, Kamienica 6 62-100 Wągrowiec

8 TRASY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Trasy będą określone w Instrukcji Żeglugi, która będzie dostępna w biurze regat.

9 PUNKTACJA
9.1. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu dla danej klasy.
9.2. Punktacja dotycząca poszczególnych kategorii wiekowych i konkurencji (jeśli dotyczy) obliczana będzie na podstawie wyników końcowych danej klasy.

10 PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do zawodów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania zawodów oraz we wszystkich materiałach dotyczących zawodów.

11 KOMUNIKACJA RADIOWA
Zawodnicy będący w wyścigu nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych, telefonów komórkowych i urządzeń umożliwiających łączność, innych niż dostarczone przez organizatora.

12 NAGRODY
Zawodnicy w każdej klasie zostaną nagrodzeni. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkurencji i kategorii. Organizator może zmienić liczbę nagród, jeśli w danej klasie zgłosi się mniej niż 10 Zawodników.

13 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy zawodnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Patrz przepis 3 ‘Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu’. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, obrażenia ciała lub śmierć poniesioną w związku z udziałem w regatach zarówno w trakcie ich trwania, jak i przed lub po nich.

14 ZAKWATEROWANIE
40 zł/os – nocleg (zakwaterowanie wspólne) – domki 8 osobowe
Możliwa rezerwacja domku:
3 osobowy = 160 zł
8 osobowy = 300 zł

 AKTUALNI SPONSORZY IMPREZY💸💸💸
1. Piekarnia – Cukiernia GAWRYCH https://www.facebook.com/piekarniabudzyn/
2. Centrum Samochodowe Twoje AUTO Centrum samochodowe
3. Auto Designe Radosław Chwiesiukowicz
4. Restauracja Dobra Truskawka dobra truskawka
5. Dominik Pietrowski OpenSailing
6. Artur Rajewski Let’s Board, TrickBoard Polska, PAKALOLO SKIMBOARDS
7. EasySURF EASY-surfshop.pl
8. Masarnia Tradycyjna Wiejska Chata Masarnia Tradycyjna “Wiejska Chata”
9. Duotone / Fanatic Duotone Polska Duotone Windsurfing International