Nowa impreza w kalendarzu Pucharu Polski Wing Race.

Zapamiętjacie datę i widzimy się w Jelitkowie w dniach 16-18.07.2024

ZAWIADOMIENIE
Regaty o Puchar Gdańska w klasie Wing Racing zaliczane do Pucharu Polski 2024

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
• Regaty w klasie Wing Racing ( Race, Slalom) rozegrane zostaną w dniach 16-18.07.2024 r. Miejscem regat Gdański Klub Żeglarski ul. Jelitkowska 10; 80-342 Gdańsk na wodach Zatoki Gdańskiej
• Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 16.07.2024 r. o godz. 1200.
2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Gdański Klub Żeglarski oraz Neilpryde Polska

2.1 PARTNERZY
• Biuro Prezydenta do spraw Sportu w Gdańsku
• Firma INVESTA
• Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego
• Gdański Ośrodek Sportu
• Neilpryde Polska
• FlyWingSchool.pl
• Flowshop.pl
• PreZero
• XTRACK
• Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu
• Polskie Stowarzyszenie Wing
• Regaty dofinansowane przez Pomorską Federację Sportu z środków Urzędu Marszałka Województwa Pomorskiego

3. BIURO REGAT
Biuro Regat mieścić się będzie na terenie Gdańskiego Klubu Żeglarskiego ul. Jelitkowska 10; 80-342 Gdańsk

4. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami rozgrywania zawodów PSWing 2024,
oraz w zgodzie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing, przepisami klasowymi i regulaminem PSWing (https://pswing.pl/wp-content/uploads/2024/05/REGULAMIN-ZAWODOW-PUCHARU-I-MISTRZOSTW-POLSKI-2024.pdf)

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT
5.1 Zgłoszeń należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatora: gkz.gda.pl/event/puchar-gdanska-2024/

5.2 Zawodnicy zobligowani są do zgłoszenia udziału w regatach online do dnia 12.07.2024 r. do godziny 22.00, zgłoszenia w ostatniej chwili nie są mile widziane, jednak rezerwujemy taką możliwość w pierwszym dniu regat do godziny 9:30 -10:30 dla osób przyjezdnych z poza Trójmiasta.

5.3 Zawodnicy zobligowani są do posiadania w trakcie regat oraz przedstawienia na wezwanie komisji regatowej lub organizatora:
• dowodu opłacenia wpisowego do regat;
• aktualnych badań lekarskich ( dotyczy zawodników poniżej 18 roku życia )
• potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC

6. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
• W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
• Wpisowe do regat  – 180 zł.

7. PROGRAM REGAT
Wtorek 16.07.2024 r.
• 900 – 1000 zgłoszenia do regat
• 1100 otwarcie regat
• 1200 start pierwszego wyścigu

Środa 17.07.2024 r.
• 1100 start pierwszego wyścigu

Czwartek 18.07.2024 r.
• 1100 start pierwszego wyścigu
• 1600 zakończenie regat

7.1 Planowane jest rozegranie min 9 wyścigów w klasie Wing Foil
7.3 W dniu 18.07.2024 r. sygnał ostrzeżenia ostatniego wyścigu nie może być podany później niż o godzinie 13.30

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Będzie przedstawiona i rozdana w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

9. PUNKTACJA
Przy rozegraniu 1 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne.
Najgorszy wynik w wyścigu będzie odrzucony zgodnie z instrukcją żeglugi

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

11. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12. NAGRODY.
Nagradzane są pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii wiekowej.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

14. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia w COSA AZS w Gdańsku wszystkie szczegóły na stronie www.hotelgalion.pl

Prezes Gdańskiego Klubu Żeglarskiego
Grzegorz Mańkucki 502 261 861
grzegorz.mankucki@wp.pl
Neilpryde Polska
Dariusz Król 601211515
dariusz.krol@boardsport.pl