Puchar Polski Wingfoil

Kamienica CUP

11-12.05.2024.

Kamienica k. Wągrowca (Woj. Wlkp.)

ZAWIADOMIENIE o Regatach (ZoZ)

PODSTAWOWE INFORMACJE
Organizatorem regat jest Extreme Planet Łukasz Polasik, Wioska Surfera
Telefon organizatora: Tel.: +48 501-450-424
E-mail organizatora: lukasz@extremeplanet.pl

1 PRZEPISY

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing
1.2 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Zawodów PSWing 2024, Przepisami Rozgrywania Konkurencji PSWing, oraz Systemem Punktacji w Zawodach oraz w Rankingach Pucharu Polski PSWing 2024.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

2.1 Zgłoszenia należy dokonać za online lukasz@extremeplanet.pl

2.2 Kodeks Uprawnień World Sailing obowiązuje wszystkich zawodników.

2.3 Potwierdzenia udziału w regatach należy dokonać fizycznie (przez uczestniczkę/uczestnika lub osobę do tego upoważnioną) w biurze regat.
2.4 Zawodnicy muszą posiadać następujące dokumenty, które mogą być wymagane podczas potwierdzenia udziału w miejscu regat:

● dowód wpłaty wpisowego do regat,

● ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000 EUR

● zgoda rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach (dotyczy zawodników niepełnoletnich),

2.5 Zawody rozegrane zostaną w następujących dyscyplinach:
• WingRace – konkurencja główna
• WingSurf – konkurencja dodatkowa
(formuła uproszczona – dzieci i młodzież)

3 WPISOWE

140 zł na konto (w dniu regat 200 zł gotówka)
Dzieci i młodzież do lat 16 płacą 80 zł!!!
>>>Tytuł wpłaty: Regaty WS – Imię Nazwisko<<<

Wpisowe należy wpłacać na konto : 57 1090 1854 0000 0001 0516 1757
do dnia 8.05.2024 (do godz. 15:00)

 

4 PROGRAM

Dzień Pierwszy (sobota) – 11.05.2024
8:30-10:00 – finalna weryfikacja zgłoszonych zawodników w bazie
( uwaga ! podwyższona wpłata w dniu zgłoszenia – 200 zł)
10:30 – odprawa wszystkich uczestników regat przy tablicy na terenie bazy
11:30 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
Przewiduje rozegranie wyścigów wg planu:

– 4/6 wyścigi WingRace (w zależności od warunków)
– 2/3 wyścigi WingSurf (w zależności od warunków)

Dzień Drugi (niedziela) – 12.05.2024
9:30 – odprawa wszystkich uczestników regat przy tablicy na terenie bazy
10:30 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
Przewiduje rozegranie wyścigów wg planu:
– 3 / 5 wyścigi WingRace (w zależności od warunków)
– 2 wyścigi WingSurf (w zależności od warunków)

Ostatni możliwy start o godz. 14:30.

Zakończenie 15.30 – 16:30
Wyjazd uczestników do domu.

5 INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi wraz z procedurą startową będzie dostępna na oficjalnej tablicy ogłoszeń znajdującej się w biurze regat na terenie ośrodka Wioska Surfera (Kamienica 6 62-100 Wągrowiec.

6 MIEJSCE ZAWODÓW
Regaty zostaną rozegrane na akwenie Jeziora Kaliszańskiego, Wioska Surfera (baza) we wsi Kamienica, Kamienica 6 62-100 Wągrowiec

7 TRASY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Trasy będą określone w Instrukcji Żeglugi, która będzie dostępna w biurze regat.

8 PUNKTACJA
9.1. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu dla danej klasy.
9.2. Punktacja dotycząca poszczególnych kategorii wiekowych i konkurencji (jeśli dotyczy) obliczana będzie na podstawie wyników końcowych danej klasy.

9 PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do zawodów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania zawodów oraz we wszystkich materiałach dotyczących zawodów.

10 KOMUNIKACJA RADIOWA
Zawodnicy będący w wyścigu nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych, telefonów komórkowych i urządzeń umożliwiających łączność, innych niż dostarczone przez organizatora.

11 NAGRODY
Zawodnicy w każdej klasie zostaną nagrodzeni. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkurencji i kategorii. Organizator może zmienić liczbę nagród, jeśli w danej klasie zgłosi się mniej niż 10 Zawodników.

12 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy zawodnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Patrz przepis 3 ‘Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu’. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, obrażenia ciała lub śmierć poniesioną w związku z udziałem w regatach zarówno w trakcie ich trwania, jak i przed lub po nich.

13 ZAKWATEROWANIE
40 zł/os – nocleg (zakwaterowanie wspólne) – domki 8 osobowe
Możliwa rezerwacja domku:
3 osobowy = 160 zł
8 osobowy = 300 zł
Kamper / przyczepa (własna) – 80 zł
Bus / inny – 50 zł