Puchar Polski Wingfoil

Mysza CUP

18-19.05.2024.

Poznań – Kiekrz ul. Ks. Edwarda Nawrota 14

ZAWIADOMIENIE o Regatach (ZoZ)

PODSTAWOWE INFORMACJE
Organizatorem regat jest Piotr Myszkowski Mysza Surf
Telefon organizatora: Tel.: +48 605 566 357/+48 608 136 810
E-mail organizatora:
biuro@myszasurf.pl

1 PRZEPISY

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing
1.2 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Zawodów PSWing 2024, Przepisami Rozgrywania Konkurencji PSWing, oraz Systemem Punktacji w Zawodach oraz w Rankingach Pucharu Polski PSWing 2024.
Wszystkie przepisy: https://pswing.pl

2 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

2.1 Zgłoszenia należy dokonać online przesyłając maila z danymi:
– imie i nazwisko
– data urodzenia
– Konkurencja (WingRace, Windsurfing Open, Windsurfing Foil Open)
Na adres biuro@myszasurf.pl
2.2 Kodeks Uprawnień World Sailing obowiązuje wszystkich zawodników.
2.3 Potwierdzenia udziału w regatach należy dokonać fizycznie (przez uczestniczkę/uczestnika lub osobę do tego upoważnioną) w biurze regat.
2.4 Zawodnicy muszą posiadać następujące dokumenty, które mogą być wymagane podczas potwierdzenia udziału w miejscu regat:
● dowód wpłaty wpisowego do regat,
● ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000 EUR
● zgoda rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach (dotyczy zawodników niepełnoletnich),
2.5 Zawody rozegrane zostaną w następujących dyscyplinach:
• WingRace – konkurencja główna
• WingSurf– amator (oraz dzieci i mlodziez, w wypadku braku minimum siły wiatru, dla amatorów rozegrana zostanie konkurencja Wing Surf)
• Windsurfing OPEN – konkurencja dodatkowa
• Windsurfing Foil Open – konkurencja dodatkowa

3 WPISOWE
140 zł na konto lub gotówką dnia 18.05 w biurze regat ( zgłoszenie w dniu regat 200 zł)
Dzieci i młodzież do lat 16 płacą 80 zł!!!
Tytuł wpłaty: Mysza Surf Cup – Imię Nazwisko
Wpisowe należy wpłacać na konto : 94 1090 1737 0000 0001 4459 0697
Do dnia 15.05.2024 (do godz. 15:00)

4 PROGRAM

Dzień Pierwszy (sobota) – 18.05.2024
9.00-10:00 – finalna weryfikacja zgłoszonych zawodników w bazie
( uwaga ! podwyższona wpłata w dniu zgłoszenia – 200 zł)
10:30 – odprawa wszystkich uczestników regat przy tablicy na terenie bazy
11:30 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
Przewiduje rozegranie wyścigów wg planu:

– 4/6 wyścigi WingRACE (w zależności od warunków)
– 4/6 wyscigow Windsurfing Foil Open/Windsurfing Open
– 2/3 wyścigi WingSURF (w zależności od warunków)

Dzień Drugi (niedziela) – 12.05.2024
9:30 – odprawa wszystkich uczestników regat przy tablicy na terenie bazy
10:30 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
Przewiduje rozegranie wyścigów wg planu:

– 3 / 5 wyścigi WingRACE (w zależności od warunków)
– 3/5 wyscigow Windsurfing Foil Open/Windsurfing Open
– 2/3 wyścigi WingSURF (w zależności od warunków)

Ostatni możliwy start o godz. 14:30.

Zakończenie 15.30 – 16:30

5 INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi wraz z procedurą startową będzie dostępna na oficjalnej tablicy ogłoszeń znajdującej się w biurze regat na terenie ośrodka Mysza Surf /Przystań Kiekrz.

6 MIEJSCE ZAWODÓW
Regaty zostaną rozegrane na akwenie Jeziora Kierskiegi, szkoła Mysza Surf – Poznań przy ul. Ks. Edwarda Nawrota 14

7 TRASY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Trasy będą określone w Instrukcji Żeglugi, która będzie dostępna w biurze regat.

8 PUNKTACJA
8.1. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu dla danej klasy.
8.2. Punktacja dotycząca poszczególnych kategorii wiekowych i konkurencji (jeśli dotyczy) obliczana będzie na podstawie wyników końcowych danej klasy.

9 PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do zawodów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania zawodów oraz we wszystkich materiałach dotyczących zawodów.

10 KOMUNIKACJA RADIOWA
Zawodnicy będący w wyścigu nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych, telefonów komórkowych i urządzeń umożliwiających łączność, innych niż dostarczone przez organizatora.

11 NAGRODY
Zawodnicy w każdej klasie zostaną nagrodzeni. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody dla zwycięzców poszczególnych konkurencji i kategorii. Organizator może zmienić liczbę nagród, jeśli w danej klasie zgłosi się mniej niż 10 Zawodników.

12 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy zawodnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Patrz przepis 3 ‘Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu’. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, obrażenia ciała lub śmierć poniesioną w związku z udziałem w regatach zarówno w trakcie ich trwania, jak i przed lub po nich.

13 ZAKWATEROWANIE
Informacje podane w wydarzeniu regat na facebook „Mysza Surf Cup ‘24” oraz pod kontaktem organizatora.

Poczęstunek: Organizator przewiduje Poczęstunek w formie cateringu oraz ognisko/grill dla uczestników regat.